กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวช.1 ปวส.1 และ ปวส.พ. 1 ในวันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ