การแข่งขันประกวดชุดรีไซเคิลระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศเพื่อการเรียนรู้ชายแดนใต้ ในการแข่งขันประกวดชุดรีไซเคิลระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากผู้เข้าแข่งขัน 12 ทีม ในการแข่งขันครั้งนี้วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการได้รับรางวัลชมเชย ซึ่งถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่เข้าร่วมแข่งขัน