การแข่งขันทักษะวิชาชีพวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอกชน ครั้งที่ 34 (กลุ่มภาคใต้)

ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน คลิกที่นี่

* รายการแข่งขันประเภทคอมพิวเตอร์ทั้งหมดส่งตัวแทนผู้เข้าแข่งขันรายการละ ไม่เกิน 3 คน
* การแข่งขันทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและการประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์
ให้ผู้เข้าแข่งขันนำเครื่องคอมพิวเตอร์และปลั้กไฟพ่วงมาเอง

* การแข่งขัน Esport แต่ละวิทยาลัยสามารถส่งทีมแข่งขันได้ 1 ทีมทีมละ 5 คนเท่านั้น

– รหัสของวิทยาลัยสำหรับเข้าลงทะเบียนแข่งขัน คลิกเพื่อดาวน์โหลด
– เกณฑ์ กติกา การประกวดแต่ละประเภท/สาขา คลิกเพื่อดาวน์โหลด
– เบอร์โทรติดต่อเจ้าภาพการแข่งขันแต่ละประเภท/สาขา คลิกเพื่อดาวน์โหลด