การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ปีการศึกษา 2563

พิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ระดับชาติ ของจังหวัดสงขลา ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ โดยได้รับเกียรติจาก ท่านดร.อดิศร สินประสงค์ นายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธาน และท่านผอ.มารุต ศิริธร รองเลขาธิการสมาคมฯ ดร.จิตสถา ศิริณภัค อุปนายกสมาคมฯ กลุ่มภาคใต้ ตลอดจนผู้บริหารอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมในพิธีเปิดอย่างพร้อมเพรียง ในนามของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง มา ณ ที่นี้ด้วยครับ