การประกวดการวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ (ออนไลน์)

#เด็กคอมกราฟิกอุดม สุดปัง!!! 🎉🎉🎉คว้ารางวัลชนะเลิศ และรางวัลชมเชยในการประกวดการวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ (ออนไลน์) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศเพื่อการเรียนรู้ชายแดนใต้ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา#ชมคลิปการวาดฝีมือนักเรียนในคอมเมนต์ 🏵🏵🏵ขอแสดงความยินดีกับ 🏵🏵🏵🥇นางสาวกฤษณา พูลสุข สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก ปวช.2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 🎖นางสาวสุพรรณษา ผดุงธรรมรักษา สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก ปวช.2 ได้รับรางวัลชมเชยสุดท้ายนี้ขอขอบคุณคณะครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ หมวดสามัญแกนธุรกิจ ที่นำกิจกรรมดีๆ แบบนี้มาให้เด็กๆ เข้าร่วม