ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รางวัลแห่งความภูมิใจ ที่พวกเราชาว “อุดมศึกษาพณิชยการ” ที่ได้รับ ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 30
ประจำปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันที่ 2-6 ธันวาคม 2562
ณ โรงแรมรยัลภูเก็ตซิตี้ จังหวัดภูเก็ต
========================================
? รางวัลชนะเลิศ ระดับภาคใต้ การแข่งขัน วงดนตรีสากลคนพันธ์ R
? รางวัลชนะเลิศ ระดับภาคใต้ การแข่งขัน English Public Speaking Contest
? รางวัลชนะเลิศ ระดับภาคใต้ การแข่งขัน ร้องเพลงสากล ชาย
?รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาคใต้ การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง
? รางวัลเหรียญทองแดง องค์การมาตรฐาน ระดับเหรียญ ทองแดง (สถานศึกษาขนาดใหญ่)
========================================
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษาทุกคน และร่วมส่งกำลังใจไปสู้ต่อในระดับชาติ ณ จังหวัดร้อยเอ็ดต่อไป

78068154 157799198933558 1353852177931567104 o

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ ได้รับองค์การมาตรฐาน ระดับเหรียญทองแดง

ประเภทองค์การมาตรฐานสถานศึกษาขนาดใหญ่ จากผลการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น

และสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2562

การประกวดงานวิจัยของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ฯ กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 12

 

73077270 2557747374310141 2429020622563573760 o72994086 2557743514310527 481509032662663168 o75196236 2557739224310956 4880098238654316544 o72988815 2557743890977156 3357068956790685696 o72849433 2557736827644529 7474465185034403840 o

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ ได้รับการจัดระดับคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อยู่ในระดับคุณภาพที่ 64

จากจำนวนวิทยาลัยภาครัฐและเอกชนทั้งสิ้น 879 วิทยาลัย

 

69861978 2469211493163730 2890386258607996928 o

69580037 2469211453163734 7909484576857128960 o

70189417 2469211419830404 6462322370404155392 n

ขอแสดงความยินดี

นักศึกษาสาขาการบัญชี คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

แข่งขันทักษะทางการบัญชี ACC QUIZ ครั้งที่ 17

คณะวิทยาการจัดการ ม.สงขลานครินทร์

และในวันนี้ท่านผู้อำนวยการ อาจารย์กมรา สะเตโช มอบรางวัลทุนการศึกษาจำนวน 2,000 บาท

และเป็นตัวแทนรับมอบโล่เกียรติคุณ ให้กับทางวิทยาลัย

69066328 2444393875645492 1212061632314736640 o

69205062 2444394718978741 687729061291622400 o

69108690 2444391925645687 3828481307319468032 o

วงดนตรี Basilisk จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ คว้ารางวัลชนะเลิศ เป็นสมัยที่ 2

จากการประกวดวงดนตรีสากล Sprite Music Contest #15 2019

รับถ้วยรางวัลจากนายวีรนันทร์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 15,000 บาท จัดโดย บริษัท หาดทิพย์ จำกัด มหาชน

ณ เวทีกลาง งานเกษตรภาคใต้ มอ.หาดใหญ่ ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2562

ขอชื่นชมนักดนตรีคนเก่งของวิทยาลัยทุกคน รวมไปถึงทีมครูผู้ฝึกสอนทุกท่าน

 

69242393 2439249679493245 4563109599007211520 o69318354 2439248386160041 6717766529586298880 o

 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ ชนะเลิศสถาบันการศึกษาที่มีทักษะคอมพิวเตอร์ยอดเยี่ยม การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ระดับอาชีวศึกษา ประจำปี 2562

ได้รับโล่รางวัลจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ด้วยคะแนนรวม 494 คะแนน

รางวัลดังนี้ ?

รางวัลชนะเลิศ โปรแกรมการออกแบบ Web Design ด้แก่ นางสาว กัญญารัตน์ ตรีผอง

รางวัลชมเชย โปรแกรมการออกแบบ Web Design ได้แก่ นาย เฉลิมวัฒน์ ตั้งหิรัญเสถียร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โปรแกรมการทดสอบวัดทักษะทางคอมพิวเตอร์ Mutiple Choice ได้แก่ นาย โสภณ เย็นสวัสดิ์ ระดับชั้น ปวส.2/10 IT

 

 

67810601 2406563519428528 8734464884370046976 o67677429 2414861231932090 2346073443889315840 o67583065 2406563159428564 673687786703814656 o

ขอแสดงความยินดีกับ นายพงศกร ยินดี นักศึกษาสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ

ผู้ได้รับพระราชทานรางวัล "ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา"

จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตลดา กรุงเทพมหานคร