การประกวดคลิปวีดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์ "ตลาดต้องชม"

ทีม UDOM4+1 คว้ารางวัล รองชนะเลิศ ระดับประเทศ

การประกวดคลิปวีดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์ "ตลาดต้องชม"

ภายใต้โครงการส่งเสริมตลาดกลาง-ตลาดชุมชนประชารัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค (Local Economy Market)

ในหัวข้อ “ตลาดต้องชมเพื่อชุมชนและท้องถิ่น” ตลาดป่าไผ่สร้างสุข จังหวัดพัทลุง

ทีม UDOM 4+1 
1.นายชาญวิทย์ จิตสุวรรณ
2.นายสหรัฐ เรืองฤทธิ์
3.นายวริศปกรณ์ ชูทอง
4.นางสาวชนิดา ช่วยแก้ว

ณ ห้อง ฉลาดลบเลอสรรค์ สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

โดยมีนายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธาน

วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น.

 

 01

02

03

04

Last modified on 28/05/2018

Share this article

K2_AUTHOR

Super User