พิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2560

 

 

พิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2560

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2561 โดยได้รับเกียรติจากท่าน

ดร.สิทธิพงศ์ นกแอนหมาน ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ขอขอบพระคุณท่านไว้ ณ ที่นี้ ครับ

 

 

Last modified on 13/03/2018

Share this article

K2_AUTHOR

Super User