สายสัมพันธ์ปวช.3

 

 

กิจกรรมทัศนศึกษาธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและสายสัมพันธ์ ปวช.3

วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2561

ณ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่

ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท สงขลา

 

 

 
Last modified on 02/03/2018

Share this article

K2_AUTHOR

Super User